Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Szentmisék, szertartások Pünkösd hetében

2020. május 28.

- Hétfő: Pünkösdhétfő. Szűz Mária, az Egyház anyja emléknap. Német nyelvű szentmise reggel 8 órakor, utána Litánia.
- Kedden és szerdán nincs mise.
- Csütörtök: A mi Urunk Jézus Krisztus az Örök Főpap ünnepe. Szentmise reggel 8 órakor. Szentségimádás püspökért, papokért, papi és szerzetesi hivatásokért este 6 órakor.
- Péntek: Elsőpéntek. Mise Jézus Szíve tiszteletére este 6 órakor.
- Szombat: Mise Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére reggel 8 órakor.
- Vasárnap: SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. Szentmise reggel 8 órakor.


Június 4-én csütörtökön van a Nemzeti összetartozás emléknapja (A Trianoni diktátum 100. évfordulója.) 16.30-kor harangozás lesz, és imádkozzunk egy Miatyánkot Nemztünkért.


A betegek elsőpénteki áldoztatása (ha a járványhelyzet engedi) júliustól lesz.


 

A héten várhatóan csütörtökön és pénteken délelőtt leszek a Plébániahivatalban.
Fontos ügyben hívjanak telefonon!

Plébániai ügyintézés hivatali időben. (A heti hirdetés szerint)(Szájmaszk viselésével)
Telefonszámok: 69/343-133, 30/468-4909


 

TÁJÉKOZTATÓ - A véméndi templom liturgikus rendjéről
Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó 2020. május 20-i rendelkezésének értelmében, a helyi viszonyokat figyelembe véve az alábbi változások lépnek életbe:
- Nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket elsősorban templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben a liturgikus szabályok szerint tarthatók. Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat. Vasárnapi szentmisék Véménden a heti hirdetés szerint lesznek megtartva.
- A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között két méter távolságot tartsunk. (Áldozás előtt kézfertőtlenítést végezzünk. A résztvevők viseljenek szájat és orrot eltakaró eszközt.) A szentáldozás kizárólag kézbeadással történik.
- Perselyezés a mise végén történik a kihelyezett kosarakba.
- További intézkedésig egyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később a legközelebbi egyéni gyónása során tartozik bűneit megvallani.
- A plébánostól szentmise intentio (szándék) kérhető. A hétköznapi csendes szentmisék a heti hirdetés szerint kezdődnek.
- Keresztelő szűk családi körben végezhető.
- Ünnepélyes esküvő a hatósági előírások szerint tartható!
- Betegellátást (betegek kenete) a plébánostól telefonon kell kérni.
- Temetés bejelentése telefonon történjen, személyes ügyintézés megbeszélés szerint.
Minden egyéb plébániai és templomi összejövetel (imaóra, körmenet, zarándoklat) elmarad.

Imádkozzunk tovább is a mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária és védőszentünk közbenjárását!

Véménd, 2020. május 31-én

Schraub Ádám plébános