Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Térítési díj rendelet 2019

Térítési díj rendelet 2019 letöltése


Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete a  térítési díjakról

Véménd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


1.§

E rendelet hatálya kiterjed az óvodában, az iskolában az Idősek Napközi Otthonában és a vendégétkezést igénybe vevőkre, valamint a szünidei gyermekétkeztetésre.


2.§

Az óvodában és az iskolában a gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi napi térítési díjat kell fizetni:

Óvoda

 

 

Norma

27% ÁFA

Tízórai

75.-Ft

59.-Ft

16.-Ft

Ebéd

225.-Ft

177.-Ft

46.-Ft

Uzsonna

75.-Ft

59.-Ft

14.-Ft

Összesen

375.-Ft 

295.-Ft

80.-Ft

Alsó- és felső tagozatos iskolás

 

 

Norma

27% ÁFA

Tízórai

105.-Ft

  83.-Ft

22.-Ft

Ebéd

280.-Ft

220.-Ft

60.-Ft

Uzsonna

 90.-Ft

  71.-Ft

 19.-Ft

Összesen

475.-Ft

374.-Ft

101.-Ft

Szünidei gyermekétkeztetés: 513 Ft/adag


3.§

Felnőtt étkeztetés

Ebéd „A” menü

660.-Ft

284.-Ft

236.-Ft

140.-Ft

Ebéd „B” menü (külön rendelésre)

800 Ft

344.-Ft

286.-Ft

170.-Ft

 

4.§

Ezen rendelet 2019. március1-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

Véménd, 2019. február 13.


Térítési díj rendelet 2019 letöltése