Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Szentmisék Véménden Húsvét 7. hetében

2020. május 26.

A szentmisék a héten hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órakor, utána májusi Litánia.


Vasárnap: PÜNKÖSD

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁNAK ÜNNEPE.

Szentmise délelőtt 10 órakor.

Utána Litánia.


A szentmiséken tartsuk be az egészségügyi szabályokat!

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A véméndi templom liturgikus rendjéről

Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó 2020. május 20­-i rendelkezésének értelmében, a helyi viszonyokat figyelembe véve az alábbi változások lépnek életbe:

- Nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket elsősorban templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben a liturgikus szabályok szerint tarthatók. Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat. Vasárnapi szentmisék Véménden a heti hirdetés szerint lesznek megtartva.

- A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között két méter távolságot tartsunk. (Áldozás előtt kézfertőtlenítést végezzünk és tartsuk meg a 2 méter távolságot egymástól. A résztvevők viseljenek szájat és orrot eltakaró eszközt.) A szentáldozás kizárólag kézbeadással történik.

- Perselyezés a mise végén történik a kihelyezett kosarakba.

- További intézkedésig egyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később a legközelebbi egyéni gyónása során tartozik bűneit megvallani.

- A plébánostól szentmise intentio (szándék) kérhető. A hétköznapi csendes szentmisék hétfőn, szerdán és pénteken este 6-kor kezdődnek. Ettől eltérő időpontot meg kell beszélni. A templom bejáratánál kézfertőtlenítés kötelező! A templomban tartsuk meg a 2 méter távolságot egymástól, és viseljünk szájmaszkot!

- Keresztelő szűk családi körben végezhető.

- Ünnepélyes esküvő a hatósági előírások szerint tartható!

- Betegellátást (betegek kenete) a plébánostól telefonon kell kérni.

- Temetés bejelentése telefonon történjen, személyes ügyintézés megbeszélés szerint.

- Minden egyéb plébániai és templomi összejövetel (imaóra, körmenet, zarándoklat) elmarad.

 

Plébániai ügyintézés hivatali időben.

(Szájmaszk viselésével)

Hétfőn délelőtt 9-től 11-ig, és délután 14-től 16 óráig.

Szerdán és pénteken délelőtt 9-től 11-ig.

Telefonszámok: 69/343-133, 30/468-4909

Imádkozzunk tovább is a mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária és védőszentünk közbenjárását!

Véménd, 2020. május 7-én

Schraub Ádám plébános