Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Véméndi Főzőkonyha Intézményvezető pályázat

Véménd Községi Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Véméndi Főzőkonyha

intézményvezető beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.01.-2027.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7726 Véménd, Szabadság tér 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyhai dolgozók felett a munkáltatói és kinevezési jogkörök gyakorlása, valamint a konyhai alkalmazottak munkájának szervezése, ellenőrzése. A konyha működésének szervezése, anyaggazdálkodás, nyersanyag rendelés, és kiadás. Raktárkészlet vezetése, nyersanyag norma számítás, étlapkészítés, árubeszerzés. HACCP rendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, élelmezésvezetői végzettség,
 • közétkeztetési szolgáltatás - Legalább 1 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közétkeztetési szolgáltatás - Legalább 1 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalonna Zoltán polgármester nyújt, a +36-69-343101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Véménd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7726 Véménd, Tavasz u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Intézményvezető pályázat”
 • Elektronikus úton polgrmester@vemend.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.