Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Szentmisék, szertartások a Nagyhéten és Húsvét ünnepén

2022. április 8.

Hétfőn és Kedden nincs mise.

 

Nagyszerda: Bíró Antalné (Rózsi) 1. évfordulós miséje

18 órakor. Előtte 17 órától gyóntatás.

Erb József himesházi plébános úr gyóntat, és nagyböjti szentbeszédet mond a misén.

 

Nagycsütörtök: Szentmise az Utolsó vacsora emlékére

18 órakor, utána oltárfosztás, imaóra.

Ifjúsági virrasztás 20 órától.

 

Nagypéntek: Keresztút a temetőben 15 órakor.

Nagypénteki szertartás a templomban 18 órakor.

 

Nagyszombat: Napközben csendes ima a templomban.

Húsvéti vigília ünneplése 18 órától,

utána feltámadási körmenet.

 

Vasárnap: URUNK JÉZUS FELTÁMADÁSA

HÚSVÉT ÜNNEPE.

Ünnepi szentmise reggel 8 órakor.

 

Húsvéthétfő: Húsvét 2. napja

Német nyelvű szentmise

reggel 8 órakor.

 

 

 

Hétfőn délelőtt megyek a betegeket szentségekkel ellátni, kérem, jelezzék a sekrestyében, vagy nálam, kihez menjek!

 

Húsvéti lapok kaphatók a sekrestyében.

 

A Szentsír virágaihoz adományokat köszönettel elfogadunk a sekrestyében.

 

A Nagyhét szertartásain ministránsok (nagyok, kicsik) segítségét kérem! Kérem, negyed órával a kezdés előtt jelenjenek meg a sekrestyében!