Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Település rendezési terv

HIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS MEGINDÍTÁSÁRÓL

TELEPÜLÉSTERV KÉSZÍTÉSÉNEK TÁRGYÁBAN

 

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII. 4.) rendelete alapján ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a községben székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy a Képviselő-testület 21/2020. (V. 4.) számú határozatával településfejlesztési koncepció készítéséről és a hatályos településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról döntött. A megváltozott jogszabályi környezet miatt a felülvizsgálat településfejlesztési tervet és településrendezési tervet tartalmazva, településterv néven, a 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet szerinti tartalmi követelményeket alapul véve készül.

A településterv dokumentumait a munkaközi egyeztetés keretén belül első körben véleményezni a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-ban megállapított partnerek jogosultak.  Ezek alapján partnerek:

  1. a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  2. b) a véméndi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  3. c) a véméndi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  4. d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) b) pontja alapján az önkormányzat a partnerségi egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

Fentiekre való tekintettel

az elektronikus lakossági fórumot

  1. augusztus 01. napjától

megindítom.

 

Észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2022. augusztus 17. napjáig várjuk, papíralapon a Polgármesternek címezve, Véménd Község Önkormányzatának címére (7726 Véménd, Tavasz utca 1.) megküldve, vagy elektronikus levélben az office@vemend.hu e-mail címre megküldve.

 

A településterv a község honlapján (Dokumentumok, letöltések | Véménd (vemend.hu)) tekinthető meg.

 

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

                                                                                        Szalonna Zoltán s. k.

                                                                                              polgármester