Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Véméndi Általános Iskola

Térkép
Véméndi Általános Iskola

A VÉMÉNDI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA

Mottónk: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban megértjük, annál jobban szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk nevelni.” (Nagy László)

 

1. A TANULÓKÖZÖSSÉG ÉS AZ ISKOLA KÖRNYEZETE

Véménd többnemzetiségű falu. Lakossága 2019-es adat szerint 1315 fő. A 2011-es népszámlálás során a lakosok 88,5%-a magyarnak, 18,1% cigánynak, 0,3% horvátnak, 30,5% németnek mondta magát (10,5% nem nyilatkozott; a kettős identitások miatt a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál). Nagyjából ez a nemzetiségi összetétel jellemzi iskolánkat is.

A Véméndi Általános Iskolában jelenleg 121 diák tanul, közülük 12 tanuló bejár Fekedről, 11 fő Szebényből és 22 gyermek Palotabozsokról. Ezekben a falvakban már nincsen általános iskola. A hátrányos helyzetűek aránya 25 %. Iskolánk fogadja a tanulásban akadályozott tanulókat, velük gyógypedagógus foglalkozik: SNI- tanuló 14 fő, BTMN 8 tanuló.  

Ez a tanulóösszetétel meghatározza a Véméndi Általános Iskola legfontosabb feladatait, célkitűzéseit és pedagógiai alapelveit!

 

2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

A nevelésnél a legfontosabb a szeretet, anélkül nem szabad gyermekekkel bánni. Akit a diákok szeretnek, annak szót fogadnak, annak a kedvéért tanulnak. Családias hangulatot igyekszünk teremteni iskolánkban, hiszen a tanulók több időt töltenek itt, mint otthon.

Fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni fejlesztését, felzárkóztatását. Velük gyógypedagógus foglalkozik. A tanórákon a diákok képességeinek megfelelő differenciált oktatás folyik.

Tantestületünk sok kooperatív oktatási technikát és módszert ismer, melyekkel a tananyag nagy része az órán megtanítható.

Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. A tehetségek bemutatkozására számos lehetőséget adunk iskolánkban: versmondó verseny, énekverseny, Ki mit tud?,  rajzkiállítás, zene világnapja, különféle sportversenyek. Felkészítjük tanulóinkat az iskolán kívüli versenyekre is: matematika verseny, magyar nyelvi verseny, népdaléneklési verseny, versmondó verseny, szép magyar kiejtési verseny, német vers- és prózamondó verseny, atlétikaverseny, történelemverseny, német nyelvi verseny, sport versenyek.

Szerintünk a tehetséggondozás a leghatékonyabb esélyteremtés.

 

3. KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„A kevesebbet alaposabban!” elv szerint igyekszünk tanítani, ezért az alsó évfolyamokon az írás, az értő olvasás és a matematikai alapműveletek elsajátítását tartjuk a legfontosabb célunknak. A felsőbb évfolyamokon a mai munkaerőpiac elvárásainak megfelelően az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt.

  • a diák tudjon csapatban dolgozni,
  • tudja kiemelni a lényeget az olvasott szövegből,
  • tudjon prezentálni,
  • rendelkezzen kommunikációkészséggel,
  • rendelkezzen probléma - és konfliktusmegoldó képességgel.

 

4. AZ ISKOLA NEMZETISÉGI JELLEGÉBŐL ADÓDÓ FELADATOK

Iskolánkban német nemzetiségi oktatás folyik. Ez biztosítja a német kisebbség nyelvének tanulását, történelmének, kultúrájának, hagyományainak, népszokásainak megismerését. Heti 6 órában oktatjuk a német nyelvet. A német nemzetiségi oktatás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, négyen rendelkeznek német nemzetiségi tanítói, valamint tanári képesítéssel.

A német nemzetiségi nyelv oktatása során a beszédre helyezzük a hangsúlyt. A szóbeli, írásbeli kommunikáció fejlesztéséhez saját ideális gyakorlatot dolgoztunk ki. A felsős diákok fejlődését általunk készített szintfelmérő feladatlappal mérjük évente két alkalommal. Tanév végén a Pedagógiai Program mellékletében levő tematika alapján szóbeli vizsgát tartunk.

A német nemzetiségi népismeret oktatásánál a tevékenykedtetésre, valamint az élménypedagógiára helyezzük a hangsúlyt. Pedagógiai programunkba beépítettük a környékben megtalálható sváb tanösvények látogatását. Tehetséges diákjainknak a német olvasószakkör keretén belül lehetőséget biztosítunk a DSD I. nyelvvizsgára való felkészülésre.

A tanítási órákon kívül a helytörténet projektek keretében is foglalkozunk a Véménden, Szebényben, Fekeden és Palotabozsokon élő nemzetiségek történetével, hagyományaival és műemlékeivel. Projektjeinket igyekszünk úgy szervezni, hogy minél inkább tapasztalatszerző és tevékenykedtető legyen, ne csak ismeretközlő. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismerjék gyökereiket, kötődjenek falujukhoz, büszkék legyenek rá, mert akkor talán felnőttként is itt szeretnének élni.

 

5. INNOVÁCIÓK ÉS EREDMÉNYEK AZ UTÓBBI 7 ÉVBEN

A sikeres pályaorientációt a TÁJOLÓ programmal pályaválasztási fórummal és üzemlátogatásokkal próbáljuk elősegíteni 2016 óta.

2016-ban és 2019-ben elnyertük az ÖKOISKOLA címet.  Célunk, hogy a környezettudatosság beépüljön a gyerekek mindennapjába, ezért szelektíven gyűjtjük a hulladékot, újrahasznosítunk a rajz és technika órákon, túrákat és erdei iskolát szervezünk minden tanévben, madáretetőket szereltünk az iskolaudvar fáira és elhelyeztünk egy esővízfelfogó tartályt is.

2017 óta a BOLDOG ISKOLA cím birtokosai vagyunk. Az alsós termekben beszélgetősarkot alakítottunk ki, minden reggel egy rövid beszélgetéssel kezdődik. Kettő felsős osztályban boldogságórákat tart az osztályfőnök, melyek témái: hála, jó cselekedetek, célok kitűzése, apró örömök, megküzdési stratégiák, megbocsátás.

2019-ben részesei lettünk a TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! programnak, melynek keretében a felsősöket egyetemisták mentorálják, elősegítve a pályaorientációt.

Kiváló iskolánkban a roma integráció és a hátránykompenzáció, erre felfigyelt a DUNA TV P’Amende műsorának stábja. 2019-ben 26 perces kisfilm készült iskolánkról és roma diákjainkról „Véméndről szeretettel” címmel. A film jól érzékelteti iskolánk légkörét, valamint azt, hogy milyen békésen és elfogadóan élnek egymás mellett a különböző nemzetiségek.

A véméndi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondja a filmben: „Ritka az olyan iskola, aki így felkarolja a cigányságot.”

2020-ban elnyertük az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet. „A bázisintézmény olyan megyei, járási szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében is koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai, módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.” Az általunk bemutatásra kínált programok mindegyike az egymás elfogadását, a másik közösség kultúrájának tiszteletét és az esélyegyenlőséget hirdeti. Jó gyakorlataink: Ki mit tud? gálaműsor, helytörténet projektek, Tájoló pályaorientációs projekt, történelem örömórák.

2020 novemberében a Véméndi Általános Iskola akkreditált DSD iskola lett. Ez azt jelenti, hogy vállaljuk a német nyelvben tehetséges nyolcadikosok felkészítését a DSD I. nyelvvizsgára, ami A2 vagy B1 nyelvvizsgának felel meg.

2021 februárjában iskolánk regisztrált TEHETSÉGPONT lett, hiszen évek óta végzünk hatékony tehetséggondozó munkát.

2023-ban intézményünk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA lett és újabb 3 évre elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Új jó gyakorlataink: német nyelvi kommunikáció fejlesztése, ritmus és mozgás a tanulási zavarok leküzdésében.

 

6. INFRASTRUKTÚRA

A Véméndi Általános Iskola 1985-ben épült, ekkor még kétszintes volt, majd 1993-ban az önkormányzat a tetőtér beépítésével új tantermeket hozott létre. 1995-re készült el a korszerű, hatalmas sportcsarnok, ami nemcsak testnevelés órák tartására, hanem mérete miatt 500 fős lakodalmak, rendezvények szervezésére is alkalmas. 2007-ben az iskola földszintjére költözött az óvoda, ezáltal a két intézmény működése takarékosabb lett. 2013-ra az iskola teljesen akadálymentesített lett.

Nagyon jól felszerelt a mi iskolánk. A régi fenntartó rendszeresen felújításokat végzett rajta. Maga az iskolaépület 38 éves, tehát újnak számít. Ennek ellenére sok nyílászárót kicseréltek, a világítást és fűtést is korszerűsítették, hogy takarékosabbá váljék az üzemeltetés. Az új fenntartónknak köszönhetően a felújítás azóta is folyamatos. Új padokat, táblákat, szekrényeket, interaktív táblákat, mobil panelt kaptunk, lecserélték az első emeleti aula ablakait és felújították a tetőteret.

A felső tagozaton minden tantárgyat külön szaktanteremben oktatunk, ahogy belép a terembe a gyerek, ráhangolódik az órára. Minden tanteremben van interaktív tábla. Jelenleg zajlik az okostanterem kivitelezése az EFOP 4.1.11-21-2021 pályázatból.

Belső tereink barátságosak, színesek. Minden alsós tanteremben van beszélgetősarok beszélgetőszőnyeggel. Több termünk is van, ahol továbbképzéseket, műhelymunkát lehet tartani akár 40 fő részére. A tantermek tágasak, ezért csoportmunkára is lehetőség van.

2018-ban a véméndi önkormányzat egy csúszdás erődőt vásárolt iskolánknak. 2019-ben a Mohácsi Tankerületi Központnak köszönhetően négy kültéri fitnessz eszköz került az udvar másik felébe. Így kicsik- nagyok egyaránt örömüket lelhetik és lemozoghatják felesleges energiáikat a tanórák közötti szünetekben.

  1. májusában befejeződött iskolánk energetikai korszerűsítése és az udvar térkövezése, mely a Magyar Falu Program keretén belül valósult meg több mint 50 millió forintból.

 

7. TANTESTÜLET

Hosszú évek és sok lelkes pedagógus munkája az az eredmény, amit mi elértünk. Kis tantestület, kis csapat a miénk. Igazán büszke vagyok arra, hogy ilyen összetartással, összefogással dolgozunk. Ez már több vendégnek is feltűnt, aki nálunk járt. 2019 decemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tanítsunk Magyarországért” csapata járt nálunk. „Jó volt látni a helyi közösséget és találkozni nagyszerű, elhivatott csapatukkal.” – írta levelében az államtitkár úr személyi titkára.

Tantestületünkben a 2023-24-es tanévben 12 teljes munkaidős és 2 részmunkaidős pedagógus, 1 óraadó, valamint 2 pedagógiai asszisztens dolgozik.

Mi Véménden hiszünk abban, amit Böjte Csaba mond: „Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni".”

Nevelő- oktató munkánkat hivatásnak és egyben küldetésnek tekintjük.

Kérem, ismerkedjenek meg velünk:

Imázsfilmünk:     https://www.youtube.com/watch?v=XXNYEmAZuWk

Véménd projekt:   https://www.youtube.com/watch?v=_j3OhE8LMAY&feature=youtu.be

Tájoló nap: https://www.youtube.com/watch?v=j3aP2gNJbfg

Bozsok projekt: https://www.youtube.com/watch?v=MfbMHitKBrY

Szebény projekt:  https://www.youtube.com/watch?v=3ml5Lfb5QBY

Erdei iskola:  https://www.youtube.com/watch?v=-h7MAaGf8Hg

Magyarnak lenni igenis jó! műsor  https://www.youtube.com/watch?v=RRyehN6iZ2w

Honlapunk: https://altisk-vemend.edu.hu/

7726 Véménd, Szabadság tér 10.