Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Véméndi Általános Iskola

Térkép
Véméndi Általános Iskola

Négy nemzetiség él a faluban: svábok, székelyek,cigányok és felvidékiek. Iskolánk ebben a színes kulturális közegben működik, ezért nagyon fontosnak tartjuk a nemzetiségi hagyományok ápolását, megismertetését a gyerekekkel.
Iskolánk 1985-ben épült, így újszerű épületnek mondható. Eredetileg kétszintes volt, majd 1993-ban az önkormányzat a tetőtér beépítésével új szintet és azon új tantermeket hozott létre. 1995-re készült el a korszerű, hatalmas sportcsarnok, ami nemcsak testnevelés órák tartására, hanem mérete miatt 500 fős lakodalmak, rendezvények szervezésére is alkalmas. 2007-ben az iskola földszintjére költözött az óvoda, ezáltal a két intézmény működése takarékosabb lett.

Amit fontosnak tartunk:

 • Diákönkormányzat működik iskolánkban az 1991/1992-es tanévtől.
 • 2001óta 4 napos erdei iskolát szervezünk a felső tagozat részére, pályázat segítségével vagy önerőből. Kedvenc helyszíneink: a Mecsek és a Zselic.
 • 2002-ben ismerkedett meg a tantestület Bátán a projekt módszerrel, azóta négyféle projektünk van évente.
 • Iskolánkban a technika tantárgyon kívül minden tárgyat szakos tanár tanít.
 • Nyílt napot tartunk a másodikos és hatodikos szülőknek, valamint az iskolánk iránt érdeklődőknek 2004 óta.
 • A német mellett az angol nyelvet először szakkörként vezettük be, majd szülői kérésre került választható tantárgyként az órarendbe 2010-től.
 • Az Útravaló Ösztöndíjprogramra a 2005/6-os tanévben pályáztunk először a hetedikes tanulóknak, majd azóta is folyamatosan pályázunk.
 • Művészeti oktatás a 2005/2006-os tanévben került bevezetésre. Zongora, festészet- grafika és kézműves szak volt választható. Ezek a lehetőségek ma  szakkörök, illetve magánoktatás formájában állnak rendelkezésre.
 • Bejáró tanulóinkat az önkormányzat iskolabusszal szállítja 2006 óta.
 • 2010/11-es tanévtől fogadjuk az SNI és BTMN tanulókat, velük saját gyógypedagógusunk foglalkozik.
 • Az iskola honlapján minden rendezvényről fotók jelennek meg már 2010 óta.
 • Színvonalas suliújságot készítenek tanulóink 2013 óta.
 • Diákjaink kiemelkedő előadásairól (zene, ének, versmondás, színielőadás) kisfilmek készülnek 2016 óta, melyek az iskola honlapján és a Youtube-on is elérhetők.

Pedagógiai elveink

„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, 
minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, 
s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”
(Nagy László)

1. Iskolánkban a pedagógusoknak jó a kapcsolata a szülőkkel. Hisszük, hogy a szülővel együtt többre megyünk, mint nélküle, ezért fontosnak tartjuk a családlátogatást, fogadó órákat, szülői értekezleteket. Projektjeinkre, műsorainkra mindig szeretettel várjuk a szülőket.
2. A nevelésnél a legfontosabb a szeretet. Szeretet nélkül nem szabad gyerekekkel bánni. Akit a gyerekek szeretnek, annak szót fogadnak, annak a kedvéért tanulnak. Családias hangulatot igyekszünk teremteni iskolánkban, hiszen a gyerekek több időt töltenek itt, mint otthon.
3. Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. A tehetségek bemutatkozására számos lehetőséget adunk iskolánkban: versmondó verseny, ének verseny, Ki mit tud?,  rajzkiállítás, zene világnapja, különféle sportversenyek. De felkészítjük tanulóinkat az iskolán kívüli versenyekre is: matematika verseny, magyar nyelvi verseny, népdaléneklési verseny, versmondó verseny, szép magyar kiejtési verseny, német vers- és prózamondó verseny, atlétika verseny, történelem verseny, német nyelvi verseny.
4. Fontosnak tartjuk a tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását. Ehhez saját gyógypedagógussal és logopédussal rendelkezünk. A tanórákon a gyerekek képességeinek megfelelő differenciált oktatás folyik.
5. Partneri kapcsolatot tartunk fenn a véméndi, szebényi, fekedi és palotabozsoki  önkormányzatokkal, a cigány és német nemzetiségi önkormányzatokkal, az  óvodával, a Szülői Munkaközösséggel, a focicsapattal és civil szervezetekkel.

Küldetésnyilatkozat

Célunk, hogy tanulóinknak szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk, segítsük a képességeiknek megfelelő továbbtanulást. Az alsó évfolyamokon az írás, az értő olvasás és a matematikai alapműveletek elsajátítását tartjuk a legfontosabb célunknak. A felsőbb évfolyamokon a mai munkaerőpiac elvárásainak megfelelően az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt:

 • a diák tudjon csapatban dolgozni,
 • tudja kiemelni a lényeget az olvasott szövegből,
 • tudjon prezentálni,
 • rendelkezzen kommunikációkészséggel,
 • rendelkezzen probléma- és konfliktusmegoldó képességgel.

Specialitásaink:

 • A tanórákon alkalmazott sokszínű módszerek, változatos technikák, melyekkel már az anyag nagy része az órán megtanítható.
 • Sok tanórán kívüli program: teadélutánok, túrák, színházlátogatás, helytörténeti projektek, sulidiscók.
 • Pályaorientáció: üzemlátogatások a környéken, pályaválasztási fórum rendezése a megye középiskoláinak részvételével.

Jövőkép

A Véméndi Általános Iskola szeretné megőrizni a környék oktatási intézményei között megszerzett jó pozícióját. Arra törekszünk, hogy intézményünk családias, barátságos, jó hangulatú iskolává váljon, ahová a diákok és tanárok is szívesen járnak.
Megőrizzük, és lehetőségeinkhez képest fejlesztjük a német nemzetiségi oktatásunk színvonalát. A nemzetiségi német nyelvoktatás mellett, ötödik osztálytól második idegen nyelvként választható az angol nyelv. Mindkét nyelv tanítása során a szóbeli kommunikációra helyezzük a hangsúlyt. 
Az Ökoiskola programra épülő környezettudatos nevelés feltételeit javítjuk, a pályázati lehetőségeket kihasználjuk. A fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés nem csak a projektekben, hanem az iskola mindennapjaiban is megjelenik.

Weboldal

7726 Véménd, Szabadság tér 10.