Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Idősek napközi otthona

Nyitva tartás Térkép
Idősek napközi otthona

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Klubja Véménd

A társadalom öregedése, azaz idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi évtizedek egyik meghatározó társadalmi jelensége. A 65 éven felüliek aránya az elkövetkező évtizedekben – kisebb hullámzásokkal - az eddigieknél is erőteljesebben fog növekedni. 2050-re Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. A 65 évesnél idősebb népesség egyharmada egyedül él.

Napjainkra már nem jellemző, hogy több generáció él együtt, egyre kevesebben támogatják pénzben vagy természetben más háztartásban élő szüleiket, csökken a háztartások közötti transzferáramlás. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer, az alap- és szakosított ellátási formák működtetése, fejlesztése.

Idősek klubja: a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátása. Indokolt esetben az a 18. életévét betöltött személy, aki állapota (kora, betegsége, fogyatékossága) miatt munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, saját ellátására csak részben képes. A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kialakítására. Napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

A klubfunkció mellett mentális ellátás, foglalkoztatás, fizikai ellátás, napi egyszeri meleg étel biztosítása igény szerint. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése. A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege 20,-Ft/nap.

Ellátási terület: Véménd, Férőhely: 35 fő, Ellátottak száma: 35 fő, ebből  demens ellátás: 7 fő házi segítség  9 fő. Görcsönydoboka házi segítségnyújtás 9 fő.

Beszállításban és hazavitelben az önkormányzat nyújt segítséget.

A szolgáltatások hétfőtől péntekig reggel 8-órától délután négyig állnak rendelkezésre.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az alapellátásra irányuló kérelmet a klub vezetőjénél írásban vagy szóban kell előterjeszteni. Az intézmény 2005. február elsejétől működik. A falu lakóinak száma kb. 1500 fő. Véméndre is jellemző a lakosság életkorának emelkedése, a fiatalok elvándorlása a munkát biztosító városba. A 60-éven felüliek száma a faluban 25% körül mozog, míg az országos átlag 21%. Régóta dédelgetett vágy volt az idősek ellátása, de igazán - a finanszírozás hiánya miatt - csak tervekben szerepelt. A falu vegyes összetételű: székelyek, felvidékiek, svábok és romák lakják. A német kisebbségi önkormányzat megalakulásával pályázati lehetőség nyílott egy klub berendezésére. Az öreg iskola üresen állt - a gyermeklétszám csökkenése miatt - így kevés ráfordítással az idősek birtokba vehették gyermekkoruk színterét. Sikerült egy szép világos tágas nappali ellátást biztosítani, amit 2007. január végéig a Véméndi Önkormányzat tartott fent. Jelenleg kistérségi társulásban működik. 2009 márciusától bevezetésre került a demens ellátás, 2010-től a szociális étkeztetés. 2011-től Házi segítségnyújtással Görcsönydoboka csatlakozott.  A klub lehetőség a pihenésre, nyugalomra vagy a színes programokra vágyóknak, megoldás a biztonságot, társaságot, változatosságot kedvelőknek.

Sokat teszünk azért, hogy igazi közösséggé formálódjunk, hogy az egymással való törődés, odafigyelés légkörében teljenek a napok, másrészt igyekszünk tartalmasan eltölteni az időt. Észrevettük, hogy hajlott koruk ellenére sok mindenre képesek. Kedves elfoglaltság a botfoci, pingpongozás. kártyajátékok, barkácsolás és beindult a színjátszás.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  1. a) koruk,
  2. b) egészségi állapotuk,
  3. c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  4. d) szenvedélybetegségük, vagy
  5. e) hajléktalanságuk miatt.

Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátására - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud, és a 18. életévét betöltötte.

Az étkeztetés térítési díja

  1. a) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át meghaladja, akkor az (5) bekezdés szerinti intézményi térítési díj összege,
  2. b) ha a kérelmező jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át, akkor az alábbi képlet szerint alakul az intézményi térítési díj: (ÖNYLÖ X 2,5) x intézményi térítési díj.

Az étkezés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete, mely összeget a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Indokolt esetben – mozgásképtelenség, betegség – az ebéd házhoz szállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 

Az ebéd házhoz szállítása nem rászoruló kérelmező esetén térítési díj köteles.

Étkeztetés térítési díja

580 Ft/fő/adag

   

Ebéd házhozszállítás térítési díja

750 Ft/fő/hó

 

Nappali ellátás térítési díja

0 Ft/fő/nap

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása az MTKT Idősek Klubja vezetője hatásköre.

2010-től lifttel gyarapodott az intézmény, mellyel jelentősen megkönnyebbült az igénybevétel a mozgáskorlátozott gondozottak részére. Minden második kedden a nyugdíjasklub veszi birtokba a „régi iskolát”. Vezetőjük Illés Ferencné


Dolgozók:

Horváth Eteléné intézet vezető
Gász Antalné ápolónő /4 órás/
Réder Rudolfné mentálhigiénés /8 órás/
Illés Imréné /8 órás/
Farkas Zsuzsanna gondozónő /4 órás/

A klub szakképzett dolgozói legjobb tudásukkal, gondoskodó szeretettel igyekeznek a gondozottak segítségére lenni.

"Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert "fáradságos életükkel kiérdemelték", nem is abból a józan előrelátásból, hogy "egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!", hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...) Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!"  /Müller Péter/

Kapcsolat adatok

Nyitvatartási idő
Hétfő
09:00-14:45
Kedd
09:00-14:45
Szerda
09:00-14:45
Csütörtök
09:00-14:45
Péntek
09:00-14:30
Szombat
zárva
Vasárnap
zárva
7726 Véménd, Szabadság tér 8.