Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram
Térkép

Községünk a Mohács Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik. Körzeti Megbízotti székhely: Véménd, ahol Nagy-Gál Béla rendőr törzszászlós lát el körzeti megbízotti tevékenységet.

A körzethez tartozó községek: Véménd, Szebény, Feked, Palotabozsok községek.

A körzeti megbízottak elsődleges feladata, hogy a területhez tartozó községekben minden törvényes eszközzel elősegítsék az állampolgárok ügyeinek intézését.

A tevékenységük szorosan kapcsolódik a községben élők mindennapjaihoz, munkájukkal igyekeznek a község lakóinak zavartalan életvitelét elősegíteni.

Mivel községünkben van a körzeti megbízotti székhely, ezért a rendőrök szolgálatuk jelentős részét itt töltik, így a lakosság bármikor megkeresheti őket a mindennapi problémáikkal, melyekre lehetőség szerint azonnal és hathatós segítséget nyújtanak.

Feladataik ellátása során közrendvédelmi, közlekedésrendészeti-, bűnügyi, és igazgatásrendészeti tevékenységet látnak el.

A helyi kábeltelevízió csatornán rendszeres tájékoztatást adnak a lakosságot érintő és a községben történt esetekről. A bűnmegelőzési program keretén belül felhívást intéznek a lakosság felé, melyekben konkrét a környéken ismétlődő bűncselekmények elkövetésének megakadályozására és megelőzésére kérik a lakosság segítségét.

Községünk Baranya Megyei viszonylatban a bűnügyileg kevésbé fertőzött területekhez tartozik. Az elkövetett bűnügyek felderítettségi aránya is jónak mondható, melyhez hozzájárul a lakosság és a körzeti rendőrök közvetlen és jó kapcsolata.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Posta Rt. Között létrejött megállapodás keretében, mely az „Egy posta - Egy rendőr” néven működik a körzeti megbízottak napi kapcsolatban vannak a posta hivatal alkalmazottaival és a kézbesítőkkel.

A főkapitányság hasonló megállapodást kötött a „Pénzintézetekkel” is, melynek keretében a községben működő Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet alkalmazottaival is rendszeres napi kapcsolatban vannak a körzeti rendőrök.

Egy másik prevenciós program keretében az úgynevezett „Suli-zsaru” működik, melynek lényege, hogy Nagy-Gál Béla r.tzls. körzeti megbízott a Véménd Általános Iskola rendőreként segíti a tanárok munkáját abban, hogy osztályfőnöki órák keretében előadásokat tart.

Az előadásokon az alsó tagozatosoknak főként közlekedési ismereteket oktat a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól, a felsősöknek pedig bűnmegelőzési célzattal a drog, alkohol, dohányzás és a hozzájuk kapcsolódó bűnelkövetésekről ad részletes tájékoztatást.

A rendőrök közvetlen és napi kapcsolatban vannak a település önkormányzatával, a községben működő intézmények és gazdasági tevékenységet végző szervezetek vezetőivel.


Körzeti megbízottak:

Nagy-Gál Béla c.r.ftzls.   (email: nagygalb@baranya.police.hu)

Pettendi Károly r.ftörm.   (email: pettendik@baranya.gov.hu)

 

Fogadó óra: Minden hónap harmadik hetének csütörtöki napján 13:00-15:00

7726 Véménd, Szabadság tér 7.